Žuta mrlja

Žuta mrlja

Definicija žute mrlje ili makule

Žuta mrlja ili makula zauzima najveću površinu u oku. Žuta mrlja je gelasta tečnost koja se nalazi iza sočiva, ispred retine a odmah do optičkog nerva. Makula je mala i jako osetljiva, deo je retine i zadužena za centralni vid. Njen prečnik iznosi oko 5,5 mm . U samom centru makule se nalazi fovea i foveola koje sadrže visoku koncentraciju fotoreceptora koji su jako aktivni prilikom upijanja svetlosti.

Funkcija Žute mrlje

Žuta mrlja je zadužena za detalje prilikom procesa opažanja visokih detalja, likova, prilikom čutanja i pisanja. Žuta mrlja služi za upijanje plavih i ultravioaletnih zraka.

Naziv makule

Naziv je dobila zbog visoke pigmentacije, oblik joj je ovalan i nalazi se u širem centru retine (mrežnjače). Zbog upijanja UV zraka i unosa zeoksantina i luteina preko hrane dobija se karakteristična Žuta boja.

Senilna degeneracija makule

Jedna od glavnih bolesti oka koja izaziva gubitak vida i slepilo među populacijam iznad 65 godina. Zbog ove grupe ljudi koja je u porastu u odnosnu na celu populaciju, gubitak vida od degeneracije makule je rastući problem.

AMD je skraćenica za ovu bolest što znači “age-related macular degeneration”. Degeneracija makule koja je odgovorna za oštrinu vida u retini koji dalje utiče na centralni vid koji nam je potreban prilikom vožnje i čitanja. Centralni vid je najviše pogođen degeneracijom makule i izaziva slepe mrlje u oku. Postoje dva tipa degeneracije makule:

  • Suva degeneracija makule
  • Vlažna degeneracija makule

Suva degeneracija makule

Suva degeneracija makule, je rana faza bolesti koja se odražava starenjem i istanjivanjem tkiva makule. Ona se dijagnostifikuje kada žute mrlje počnu da se akumuliraju i u oko makule. Gubitak vida je postepen tokom godina i može da izazove u kasnijim fazama slepilo.

Vlažna degeneracija makule

Vlažna degeneracija makule, je dosta ređa i procentualno svaka desta degeneracija je vlažna. Ona je mnogo opasnija, brže se razvija i može da mnogo naškodi formi oka. Krvni sudovi se proširuju i prelaze preko retine što dalje dovodi curenja tečnosti i krvi. Ovo curenje dovodi do trajnog oštećenja ćelija retine, koje izumiru i kreiraju slepe mrlje u cenralnom vidu.