Aleksandra Protić

Dr Aleksandra Protić

aleksandra protic
Rođena sam 1966. godine u Skoplju. Svoje detinjstvo sam provela u Vranju, gde sam završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala sam na Medicinskom fakultetu u Nišu 1991. godine.
Specijalizaciju iz oftalmologije sam završila na Institutu za očne bolesti u Beogradu 2003. godine.

Trenutno radim kao oftalmolog na očnom odeljenju Zdravstvenog Centra Vranje. ZC Vrаnje je dаnаs smešten u objektu koji je nаmenski izgrаđen 1982 godine, а delimično rekonstruisаn 2006 godine i brine o zdrаvlju 93 660 stаnovnikа grаdа Vrаnjа. Adresa zdravstvenog centra Vranje – opšte bolnice je J.J. Lunge 1, Vranje, a kontakt telefon je 017/421-550.

Za svoju profesionalnu specijalnost smatram pomaganje pacijentima u očuvanju zdravlja vida. Oko je najsofisticiraniji organ u ljudskom organizmu i pravilno funkcionisanje vida je preuslov za normalan život. Godinama unazad sam posvećena oftalmologiji, radim preglede svih uzrasta pacijenata. Bavim se opštom oftalmologijom, hirurgijom katarakte i glaukoma. Katarakta i glaukom su rasprostranjena stanja oka koja izazivaju velike poteškoće u vidu, zato se moraju lečiti pod stručnim nadzorom. Moj savet je da redovno odlazite na kontrole očiju, a ukoliko primetite bilo kakav poremećaj na oku ili u vidu da se odmah javite lekaru.

Saradnja sa LaserFocus timom, na čelu sa Dr Mirkom Jankov, dr sci i Dr Vesnom Jovanović, mr sci, je uspostavljena pre par godina, i na obostano zadovoljstvo trajaće još dugo. Smatram da oni, čija profesionalna orijentacija jeste oftalmologija, treba da redovno prate najnovija dešavanja i dostignuća iz iste oblasti, što održava kvalitet njihovih oftalmoloških usluga na visokom nivou.