Bećirović Dobrila


Dr Dobrila Bećirović

dobrila becirovic
Rođena sam 11.10.1954. godine u Čačku gde sam završila gimnaziju, zatim sam nastavila školovanje na Medicinskom fakultetu u Beogradu, nakon diplomiranja sam odbranila specijalizaciju iz oftalmologije na Očnoj klinici u Beogradu. Po struci sam specijalista oftalmolog i svoju karijeru sam posvetila očuvanju ljudskog vida, što me ispunjava i čini ponosnom.

Bila sam član oftalmološkog tima u Medicinskom centru Čačak od 1980 – 1994. godine, a od aprila 1994. godine sam osnovala privatnu oftalmološku ordinaciju „OČNA KUĆA IRIS“, takođe u Čačku, ul. Mutapova 1, tel: 032 22 10 22/ fax: 032 34 57 69, office@ocnakucairis.rs, www.ocnakucairis.rs.

U sklopu Očne kuće danas rade tri oftalmologa, razvija se oftalmohirurgija i pružaju se sve vrste optičarskih usluga. Kabinet za kontaktna sočiva, opšta oftalmologija, kabinet za glaukom, rad sa decom, priprema i praćenje pacijenata pre i posle hirurških operacija su bazični deo našeg rada. Razvijamo saradnju sa visokospecijalizovanim ustanovama i kolegama, organizujemo godišnje stručne sastanke i učestvujemo na svim značajnim stručnim skupovima kod nas i u svetu.

Duži niz godina sarađujemo sa timom LaserFocus-a. Zadovoljstvo je obostrano jer mi, kao i LaserFocus, pružamo oftalmološke usluge visokog kvaliteta i pratimo i težimo da primenjujemo nova dostignuća iz oblasti oftalmologije.