Borka Miljković

Dr Borka Miljković

Borka Miljkovic
Završila sam Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1985. godine. Kao najbolji student IV godine studija na Medicinskom fakultetu u Beogradu dobila sam nagradu “Fonda akad. prof. dr Aleksandra Radosavljevića”. Specijalizaciju iz oftalmologije sam završila u Beogradu 1995. godine. Magistrirala sam oftalmologiju iz oblasti glaukoma na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2002. godine.

Oftalmologija je oblast koju godinama proučavam , novosti iz ove oblasti redovno pratim. Smisao mog rada jeste da pomognem pacijentima u očuvanju svog vida, a to radim s dužnom posvećenošću.

Od 1999. godine obavljam privatnu praksu u Očnoj ordinaciju “Miljković” – Budva. Redovno učestvujem na regionalnim kongresima i seminarima i pratim savremena dostignuća iz oftalmologije, naročito iz oblasti refraktivne hirurgije.

U 2008. godini sam dobila nagradu LaserFocus-a za doprinos razvoju refraktivne hirurgije. Direktor sam i jedan od osnivača novoformiranog “Centra za očne bolesti MILJKOVIĆ & JANKOV” u Budvi. Adresa je Rozino b.b. 85310 Budva. Kontakt telefon je +382/33 466 163.