Branka Perkučin

Dr Branka Perkučin

branka perkucin
Rođena sam 14.04.1957. godine u Novom Sadu. Završila sam Gimnaziju “Svetozar Marković” i Medicinski fakultet u Novom Sadu. Specijalizaciju oftalmologije sam obavila na očnoj klinici, takođe u Novom Sadu. Zaposlena sam u Domu zdravlja “Temerin” u Temerinu. Adresa Doma Zdravlja je Narodnog fronta 82, 21235 Temerin, a kontakt telefon centrale je 021/843-902.

Dugogodišnje iskustvo u radu sa pacijentima bih istakla kao svoje najveće profesionalno bogatstvo. Veliki broj ljudi mi poverava zdravlje svojih očiju i osećam potrebu i dužnost da im pomognem. Molim sve one koji imaju bilo kakav problem sa vidom da se što pre jave svom oftalmologu, da vode računa o svom zdravlju i da čuvaju oči.

Oftalmologija je oblast u kojoj sam duži niz godina tokom kojih sam upoznala brojne kolege, velike stručnjake. Sarađujem sa mnogim oftalmološkim ustanovama radi stalnog praćenja trendova i najnovijih dostignuća u svetu oftalmologije. Saradnja sa LaserFocus centrom za mikrohirurgiju oka jeste dvosmerno komuniciranje koje pomaže nama oftalmolozima da budemo u koraku sa vremenom, pri čemu se međusobno upotpunjuje praktično znanje.