Naučna dotignuća

Mirko Jankov

Dr Mirko R. Jankov, dr sci

Klinički direktor, završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (Srbija), specijalizaciju iz oftalmologije u Sao Paulu (Brazil), subspecijalizaciju iz oblasti refraktivne hirurgije u Cirihu (Švajcarska), a subspecijalizaciju iz oblasti katarakte i prednjeg segmenta u Sao Paulu (Brazil). Radio je kao istraživački i klinički “fellow” kod prof. dr Tea Zajlera u Cirihu (Švajcarska) i Ioanisa Palikarisa u Heraklionu (Grčka), i od tada je deo istraživačkog tima za klinička istraživanja Instituta za refraktivnu i okulplastičnu hirurgiju IROC iz Ciriha (Švajcarska). Osim toga organizator je i predavač na subspecijalističkom kursu iz refraktivne hirurgije u Cirihu (Švajcarska) i ovlašćeni svetski instruktor za Alcon / WaveLight.
Pročitajte više»

Naučni radovi i publikacije

Dr Vesna Jovanović, mr sci

Završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (Srbija). Oftalmologiju je specijalizirala na Klinici za Očne bolesti “Prof. dr Ivan Stanković“ – KBC “Zvezdara”, Beograd. Od 2001. godine radi i kao asistent na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Usavršavala se na hirurgiji prednjeg segmenta oka u Velkoj Britaniji (Manchester Royal Eye Hospital, Birmingham Midland Eye Centre i Moorfields Eye Hospital). U timu dr Jankova za refraktivnu hirurgiju je od 2005. godine, prvo na Miloš Klinici, a zatim i u LaserFocus-u. Magistrirala iz oblasti inovativnih metoda transplantacije rožnjače (endotelne keratoplastike). U toku je izrada doktorske disertacije o novim mogućnostima u lečenju bolesti rožnjače.
Pročitajte više»

Naučni radovi i publikacije

Vesna Jovanovic