Radnović Dragica

Mr sci. med. Dr Radnović Dragica

Dragica Radnovic
Rođena Novaković, po struci sam lekar – oftalmolog, osnivač sam i vlasnik specijalističke oftalmološke ordinacije “OČNI CENTAR RADNOVIĆ” Novi Sad – Veternik. Diplomirala sam na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, gde sam završila i postdiplomske studije. Magistrirala sam sa temom “Mogućnosti regulacije intraokularnog pritiska i lečenja glaukoma otvorenog ugla lekovima i argon-laser trabekuloplastikom”.

Diplomirala sam na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, gde sam završila i postdiplomske studije. Magistrirala sam sa temom “Mogućnosti regulacije intraokularnog pritiska i lečenja glaukoma otvorenog ugla lekovima i argon-laser trabekuloplastikom”.

Radila sam najpre kao lekar opšte prakse u Medicinskom centru u Kikindi, a zatim sam specijalizaciju završila iz oftalmologije na Očnoj klinici u Novom Sadu, kod prof. dr Đorđa Poštića. Potom sam kao očni lekar radila par godina u Kikindi, da bih se kasnije zaposlila na Očnoj klinici u Novom Sadu, gde sam radila skoro tri decenije.

Tokom svog višedecenijskog rada bavila sam se svim problemima iz domena očnih bolesti kod dece i odraslih, a posebno problemom povišenog očnog pritiska – glaukomom. Tokom rada na Očnoj klinici u Novom Sadu, jedno vreme sam bila i Načelnik Očnog odeljenja u Poliklinici.

Uz svakodnevni rad sa pacijentima, bavila sam se i naučnim radom. Objavila sam oko 50 naučnih i stručnih radova u časopisima, a veći broj radova sam i prezentovala na kongresima i seminarima u zemlji i inostranstvu. U poslednjih nekoliko godina radim kao lekar specijalista za očne bolesti u “OČNOM CENTRU RADNOVIĆ”, gde obavljam preglede dece i odraslih. Adresa “OČNOG CENTRA RADNOVIĆ” je 21203 Veternik, Novosadski put 13 (glavni put Novi Sad – Veternik), a kontakt telefoni su 021-823-300 i 064-49-557-49.

Saradnja sa LaserFocus-om se odvija već duži niz godina što ukazuje na obostrano zadovoljstvo i uzajamno korisne odnose. Naš cilj je isti – briga o zdravlju ljudskog oka. Stečeno znanje i uložen trud konstantno upotpunjujemo najnovijim vestima i dostignućima iz oblasti oftalmologije.