Bogoljub Sofronijević, LASIK, Skoplje

“Prvi put posle daleke 1983. godine vidim na daljinu veću od tri metra. Zahvaljujem celom kolektivu na besprekornom odnosu. Puno hvala!”
Bogoljub Sofronijević, LASIK, Skoplje”