Dalibor Veljović – Darko, LASIK Beograd

“Zahvalna timu koji je svojom stručnošću laserom fokusirao naše živote na jedan viši nivo.”
Dalibor Veljović – Darko, LASIK Beograd