Dejan Rujović, Lasik

“Od prvog kontakta sa timom LaserFocus osetio sam jasan profesionalni pristup uz veoma prisan odnos kako prema meni tako i prema svim prisutnim pacijentima. Predoperativni pristup vrlo efikasan. Operativni zahvat izuzetno dobar. Postoperativni tretman – osećam se kao oko sokolovo.
Dejan Rujović, Lasik”