Olivera Mihić, LASIK, Beograd

Ukoliko savladate strah od saobra-ćajne gužve u Beogradu i stignete u ovu fenomenalnu ordinaciju, ostajete u tom slučaju zadivljeni profesionalnošću, srdačnošću, ljubaznošću osoblja i lekara. Ostaje vam na kraju da se široko smejete i uživate u novom svetu koji je doktor Jankov stvorio za vas. Veliko hvala svima koji su doprineli da se ovde osećam dobro i prijatno, a posebnazahvalnost divnom doktoru koji mi je omogućio da opet vidim. HVALA!
Olivera Mihić, LASIK, Beograd