Slavica Janković, LASIK, Beograd

“Još ne mogu da verujem da nisam zavisna od raznih pomagala (sočiva, naočara za daljinu, naočara za blizinu), da su moje oči, zahvaljujući Vama, osobođene stega, a ja obaveza. Moje oči i ja smo dobili na kvalitetu života, a to dugujemo Vama. Celoj ekipi puno uspeha u daljem radu i da vam svi pacijenti budu zahvalni kao ja!”
Slavica Janković, LASIK, Beograd