Stanko Kostić, Lasik

“Mislim da je i ova sveska mala koliko bih mogao pohvala i pozitivnih stvari reći i napisati o celom tretmanu od mog prvog ulaska u LaserFocus kliniku. Hvala Vam svima puno!
Stanko Kostić, Lasik”